• Testovanie 9

    • Termín: 9. jún 2021

     Náhradný termín: 24. jún 2021


     Aký je cieľ Testovania 9?

     • Porovnávať výkony žiakov v testoch - ranking.
     • Získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo ZŠ.
     • Výsledok žiaka slúži ako podklad na prijímacie skúšky na strednú školu.
     • Poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorým môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.

      

     Všetky presné informácie sa dozviete na: http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9

      

   • Aký druh testu sa používa?
    NR-test (rozlišovací, porovnávací, test relatívneho výkonu)

    • rozdeľuje žiakov podľa úspešnosti
    • výsledkom je usporiadanie žiakov do poradia
    • najdôležitejšie je poradie žiakov
    • používa sa v meraniach veľkého rozsahu na zhrňujúce a štandardizované testovanie (napr. na výstupe zo ZŠ, externá maturita)
    • nie je to bežný školský test (písomka, koncoročná previerka, zápočtový test a pod.)

     

    Aké sú očakávané hodnoty testu?
    NR-test (rozlišovací, porovnávací, test relatívneho výkonu)

    • očakávaná priemerná úspešnosť je 50 - 60 %
    • vyžaduje sa vysoká rozlišovacia sila položiek
    • spoľahlivosť (reliabilita) testu, t. j. presnosť merania - aspoň 0,80

     

    Všetky presné informácie i ukážky z úloh z Testovania 9 minulých rokov sa dozviete na:

    http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9


     
         .