• Harmonogram prijímacieho konania

    •  

     Presné termíny pre prevzatie vytlačených prihlášok (na podpis a potvrdenie lekárom) a zápisných lístkov budú oznámené včas prostredníctvom VP. Uvedené informácie a termíny platia aj pre žiakov 5. a 8. ročníka.

  • TermínUdalosť
   26. februára 2021riaditelia SŠ zverejnia kritériá prijatia na štúdium a termíny talentových skúšok
   26. februára 2021riaditelia SŠ zverejnia kritériá na štúdium na netalentové odbory
   8. apríla 2021zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na školy s talentovou skúškou
   8. apríla 2021zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na školy s netalentovou skúškou
   16. apríla 2021ZŠ odošle prihlášky na všetky stredné školy
   3.-4. mája 2021 10.-11. mája 20211. kolo prijímacích skúšok (netalentové odbory)
   5.-7. mája 202112.-14. mája 2021talentové skúšky
   do 6. júna 2021SŠ zverejnia konanie druhého kola prijímacích skúšok
   22. júna 2021SŠ zverejnia konanie druhého kola prijímacích skúšok