• Ako sa brániť?

     • neboj sa požiadať o pomoc ľudí, ktorým dôveruješ (rodičom, učiteľovi, výchovnej poradkyni, psychologičke, kňazovi), to nie je „žalovanie“!
     • nepočúvaj rady: „Vybav si to sám“, „Radšej to vydrž“
     • ak môžeš, uteč s krikom
     • vyhýbaj sa miestam, kde ti je ubližované
     • nebráň sa tak, že budeš aj ty urážať, nadávať a vysmievať sa

      

     Telefonické kontakty - čísla, na ktorých nájdeš pomoc a podporu

     Detská linka záchrany
     0800 121 212, pondelok až piatok od 15. do 20. hodiny (sídlo v Nitre, volať môžu ale deti z celého Slovenska),

     Linka detskej istoty 
     UNICEF – 116 111, nonstop

     Linka detskej dôvery
     0907 401 749, pondelok, streda, piatok od 15. do 21. hodiny

     Linka nádeje
     055 644 11 55
     , nonstop, krízové situácie, rodinné problémy