• O výchovno – vzdelávaciu činnosť detí v ŠKD sa starajú kvalifikované pani vychovávateľky.

  • OddeleniePani vychovávateľkaŽiaciUčebňa
   1. oddelenieAdriana Marušiaková1.A + časť 1.Ctrieda 1.A
   2. oddelenieJanka Hulínová1.B + časť 1.Ctrieda 1.B
   3. oddelenieEva Tomanicová2.B + časť 2.Atrieda 2.B
   4. oddelenieSilvia Kadlecová2.C + časť 2.Atrieda 2.C
   5. oddelenieDagmar Ondrušková3.A + 3.Ctrieda 3.A
   6. oddelenieBc. Jana Majerčíková3.B + časť 2.Atrieda 3.B
   7. oddelenieEva Vavríková4. ročník + 5. ročníktrieda 4.B