• Worshop: Triedenie odpadu

    • V piatok 21. 9. 2018 sa naša škola zapojila do Týždňa dobrovoľníctva, ktorý prebiehal v celom Žilinskom kraji. Žiaci, pracujúci v projekte Zelená škola, si pre obyvateľov nášho sídliska pripravili počas 3. vyučovacej hodiny zaujímavý workshop venovaný problematike triedenia odpadu.

     Pred školou čakali na okoloidúcich 2 stánky, kde sa prostredníctvom našich dobrovoľníkov dozvedeli základné informácie  o odpade, recyklácii, nakladaní s odpadom, spôsoboch skládkovania. Pripravené mali nielen rôzne plagátiky, ale aj aktivity pre deti, kde si mohli vyskúšať, či vedia, do ktorej nádoby ten-ktorý odpad patrí.

     Workshop bol veľmi úspešný, počas 45-minútovej hodiny sa pri nich zastavilo viac ako 30 ľudí. Pozitívom bolo, že téma separovania a recyklácie je veľmi aktuálna a veľa okoloidúcich malo dostatok informácii a vedela odpovedať na otázky našich žiakov. Niektorí dokonca tých vedomostí mali viac, a tak sme sa niečo nové dozvedeli aj my. Napríklad, že v budúcnosti nás čakajú len elektromobily, aby sa znížilo množstvo výfukových plynov v ovzduší.

     Z akcie vzniklo aj video a množstvo fotografií, ktoré si môžete prezrieť po kliknutí na linky. Akcia mala naozaj úspech, preto určite v podobných činnostiach budeme pokračovať.

     Fotoalbum

    • Odpadové hliadky

    • 2018-2020

     Prvý krokom ku správnemu separovaniu bolo vytvorenie košov na triedený odpad, vysvetlenie a samozrejme aj kontrola, či žiaci správne separujú. Vytvorili sme zo žiakov štvrtého ročníka odpadové hliadky, ktoré nalepili plagátiky s pokynmi ku separovaniu a dva krát do mesiaca skontrolovali koše, poradili, ak bol nejaký problém.

     2020/2021

     V súčasnosti novú skupinu v zložení Machút, Závodský, Janíčková. Bohužiaľ svoju činnosť nemôžu vykonávať, pretože žiaci nemôžu chodiť po triedach z epidemiologických dôvodov.  

    • Zaobstaranie kontajnerov na plasty a papier

    • Prvým predpokladom správneho nakladania s odpadmi je  naučiť sa správne separovať a zároveň zakúpiť kontajneri pre jednotlivý odpad, tak aby sa separovanie neminulo účinku. Pani riaditeľka zabezpečila prostredníctvom mesta dva kontajnery na plasty a papier. Po nejakej dobe sme ich museli zabezpečiť ďalšie, pretože množstvo separovaného odpadu sa zvýšil tak, že jeden kontajner pre každý druh odpadu už nestačil.

    • Vytvorenie si košov na separovaný odpad - súťaž

    • 2018-2020          

     Prvú časť košov sme získali v projekte. Na prvý stupeň dostali praktické tašky, pekne rozoznateľné, s dostatočným priestorom na odkladanie triedeného odpadu. Na druhý stupeň však nevyšlo. Preto žiaci prišli s nápadom, že vždy po voľbách, po sviatkoch ako Mikuláš, alebo deň detí ostávajú krabice, ktoré sa dávajú do zberu (samozrejme naša škola okrem separovania má zabehnutý zber papiera, tetrapakov, batérii a pod.) a bolo by dobré ich využiť. Preto sme sa rozhodli na druhý stupeň dať práve nepoužité krabice, ktoré si môžeme trošku prikrášliť a ušetríme peniaze školy a zároveň ešte využijeme samotný odpad. Súťaž vyhrala 5.A.

     2020/2021

     V súčasnosti používame tašky, ale žiaci druhého stupňa stále si chodia vysypať smeti sami. Za žiakov prvého stupňa to robia pani upratovačky.

     Fotoalbum

    • Obstaranie vyvýšených záhonov s kompostérom

    • 2018-2020          

     Pred pár rokmi sme úplne zmenili zadnú časť areálu školy tým, že sme za pomoci Nórskych fondov vybudovali dažďovú záhradu. Nachádzalo sa tu aj malé políčko, na ktorom deti učili sa starať o rastlinky. Vybudovaním dažďovej záhrady sme o neho prišli. Za pomoci nadácie Pontis sme zakúpili vyvýšené záhony, ktoré sme umiestnili ku pavilónu prvého stupňa. Ku záhonom sa zakúpil aj kompostér na biologický odpad, pretože jeden na celý pozemok už nestačil.

     O pár mesiacov prišla podobná možnosť a zabojovali sme o peniaze z nadácie VUB. V silnej konkurencii sa nám podarilo obstáť a dostali sme sa medzi tri najlepšie návrhy žilinského kraja a získali sme peniažky na pokračovanie vyvýšených záhrad, ktoré plánujeme vybudovať do konca školského roku.

     2020/2021

     Z pomocou nadácie VUB sa nám podarilo vybudovať  druhé miesto s vyvýšenými záhonmi s dvoma novými kompostérmi, kde môžeme zbierať biologický materiál zo záhrady a využívať ho na hnojenie. Podarilo sa nám aj zohnať aj lavice, takže pomaličky môžeme dávať dokopy vysnenú triedu v našej záhrade. Bohužiaľ veľký projekt z Nórskych fondov nám nevyšiel, ktorého súčasťou mala byť trieda, vertikálne záhrady.

     Fotoalbum

    • List ministrovi životného prostredia

    • Vážený pán minister životného prostredia.

     Sme kolektív Zelenej školy, zo Základnej školy Námestie mladosti v Žiline. Hlavnou myšlienkou našej činnosti, je snaha o zlepšenie životného prostredia a s tým súvisiace problémy. Robíme to formou stretnutí, prednášok a diskusií so žiakmi našej školy, resp. blízkym okolím.

     Tento rok sa zaoberáme problematikou tvorby odpadu a možnosťami na zníženie jeho množstva v našom okolí. Prostredníctvom internetu sme sa dozvedeli o pripravovanom zákone, o zálohovaní PET fliaš. Je to výborný nápad, ktorý by určite napomohol k zlepšeniu životného prostredia a zníženiu množstva plastového odpadu v prírode. V prípade, že kúpená plastová fľaša bude zálohovaná, každý človek si rozmyslí, či fľašu len tak zahodí, alebo ju prinesie naspäť do obchodu.

     Podľa nášho názoru tento zákon ale 100% -ne nevyrieši najzákladnejší problém s plastovým resp. skleným odpadom, jeho množstvo a tvorbu. Navrhujeme nahradiť všetky možné plastové a sklené nádoby, vratnými nádobami na opätovné použitie. Určite, aj mnohé iné obaly, nielen fľaše od nápojov, sa dajú použiť opätovne. Týmto procesom by sme zredukovali množstvo plastového a skleného odpadu okolo nás a jeho neustálu, opakovanú tvorbu.

     Dovoľujeme si Vás touto cestou požiadať o prerokovanie, alebo zváženie nášho názoru a možnom zapracovaní do nového zákona.

     S pozdravom

                                         Kolektív Zelenej školy

                                         ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina

     ZES_Odpoved_ministerstva_zivotneho_prostredia.pdf

      

    • Upratovanie sídliska Hájik

    • Každoročne dva krát upratujeme okolie našej školy. Na začiatku školského roku a počas Dňa Zeme. Každá trieda dostane svoj úsek, ktorý ma na starosti vyzbierať.  Mohli by sme upratať len okolie školy, ale my sa snažíme rozptýliť po celom sídlisku, tak aby sme boli na očiach celého sídliska, aby si ľudia uvedomili, že je dôležité sa starať o svoje okolie. Ľudia sa pri nás zastavujú a pýtajú sa detí a zisťujeme, že tých odpadkov je čoraz menej. Škoda, že to nemôžeme povedať o našom námestíčku, kde sa v noci stretávajú asociálni ľudia a často po víkende je tam kopec fliaš, plechoviek a odpadkov.

     Fotoalbum

    • Upratovanie žilinského lesoparku a vodného diela

    • Pani zástupkyňa Pistovčáková každoročne v rámci športovo – turistického krúžku chodí s deťmi upratovať vodné dielo Žilina a Žilinský lesopark, prevažne so žiakmi prvého stupňa a ich rodičmi. Akcia sa teší veľkému záujmu.

     Fotoalbum 1

     Fotoalbum 2

     Fotoalbum 3

     Fotoalbum 4

    • Zber zubných kefiek

    • 2018-2020

     Na základe výzvy firmy Curaprox sme rozbehli akciu so zberom zubných kefiek. Do vestibulu školy sme umiestnili kôš, kde deti mohli odovzdávať použité kefky.

     2020/2021

     Pandémia zmenila dochádzku detí do školy. Do školy chodil len prvý stupeň, neskôr ani ten. Preto sme sa rozhodli vyhlásiť súťaž, ktorú ukončíme na konci školského roku.

   • Informačná kampaň o znižovaní množstva odpadov a súťaž o najkrajšiu fotku z desiatových boxov a fliaš

   • Žiaci z kolégia vysvetľovali žiakom školy problematiku odpadu. Zamerali sa hlavne na znižovanie množstva odpadu a vysvetlili deťom, že je lepšie používať desiatové boxy a fľaše, ktoré sa dajú opakovane dopĺňať.

    Informácie o znižovaní odpadu a používaní desiatových boxov žiaci vysvetľovali aj rodičom vo vestibule školy.

    Kampaňou medzi rodičmi a žiakmi si pripravili priestor pre súťaž. Žiaci jednotlivých tried  mali zo svojich desiatových boxov a ekologických fliaš vytvoriť nejaký obrázok a odfotiť ju. Prvé miesto vyhrala hlasovaním členov kolégia 4.A.

    Fotoalbum

    • Vymeň klasickú batériu za dobíjateľnú

    • Žiaci si pripravili malý stánok vo vestibule školy, kde prichádzajúcim žiakom a ich rodičom vysvetľovali, aby začali používať dobíjateľné batérie. Ukazovali im pripravené obrázky, oboznamovali ich o škodlivosti batérii na ŽP a poučili ich o spôsobe znehodnocovania a vrátenia do obchodov.

     ZES_Vymen_klasicku_bateriu_za_dobijatelnu.pptx

    • Monitoring čiernych skládok v okolí školy

    • 2018-2020

     Počas účelového cvičenia druhého stupňa sa žiaci rozdelili do skupín a vybrali si rôzne trasy zo školy na Hradisko (vychádzkové miesto obyvateľov Hájika) a hľadali čierne skládky. Našli 5 skládok, spravili fotky a poslali list na mestský úrad odbor životného prostredia. Odpovede sa nedočkali, na druhú stranu 3 z piatich skládok boli zlikvidované.

     2020/2021

     Žiaci skontrolovali zvyšné dve skládky, či nastala náprava, bohužiaľ situácia je stále rovnaká, preto zvolili inú stratégiu, napísali na novovzniknutú stránku https://www.odkazprestarostu.sk/zilina a na konci roku pôjdu skontrolovať výsledok. Okrem týchto dvoch skládok našli ešte novú jednu, ktorú tiež zapojili do žiadosti.

     https://prnt.sc/10ruuki

     https://prnt.sc/10ruuv9

     ZES_Skladky_v_okoli_skoly.pptx

     Fotoalbum

    • Burza hračiek

    • 2018-2020

     Pôvodne sme chceli zorganizovať burzu hračiek, kde by si žiaci vymieňali hračky. Ale veľa žiakov druhého stupňa povedali, že nám donesú hračky a nechcú ich vymeniť. Podmienka však bola, aby hračky boli funkčné a čisté. Nazbieralo sa viac ako 70 hračiek, dve vrecia. Členovia kolégia ich potom rozdávali žiakom prvého stupňa, začali prvými triedami. Každý si mohol vybrať jednu hračku. Akcia mala veľký úspech, deti prvého stupňa boli veľmi šťastné.

     2020/2021

     Namiesto burzy hračiek sme zorganizovali pod vedením pani Macháčovej a Sapietovej podobnú akciu, ale teraz sme sa zamerali na oblečenie. Vyzbierali sme oblečenie, ktoré sa rozdalo sociálne slabším žiakom a zvyšné oblečenie (dve krabice), ktoré zostalo odniesol manžel pani Macháčovej na Martinskú ulicu a daroval ich sociálne slabším občanom danej štvrti.

     Fotoalbum

    • Čajovňa

    • Pani učiteľka Čapeková ako každý rok zriaďuje vo svojej triede čajovňu. Žiaci si môžu doniesť šálku, pripraviť si čaj a znížiť tak množstvo odpadu nepoužívaním pet fliaš.

    • Ceduľky o separovanom odpade do tried

    • Správne separovanie je základ, preto žiaci hliadok umiestnili do tried zalaminované ceduľky, na ktorých sú základné pokyny pre žiakov na separovanie. 

    • Informačné panely

    • Dôležitou súčasťou činnosti kolégia Zelenej školy je informovať žiakov, učiteľov a rodičov o činnosti v rámci Zelenej školy. Preto vytvárame informačné panely, ktoré sa snažíme obmieňať.

    • Prednášky o odpade v spolupráci so Školou ochrany prírody vo Varíne

    • Každý rok pozývame do našej školy vynikajúce pani z Školy ochrany prírody vo Varíne a zúčastňujeme sa aj výučby aj na ich domácej pôde, či v prírode. Ku problematike mokradí sme priradili aj workshopy o odpade, kde žiakom zábavnou formou vysvetlili ako sa dlho rozkladá odpad, ako správne triediť a interaktívnym vyučovaním poskytli žiakom iný pohľad na túto problematiku. Žiaci si vždy odnesú super zážitky a je to pre nich pekné spestrenie vyučovania. 

     Prednášku o odpade sme mali dva krát. Najskôr bola venovaná členom kolégia, aby načerpali ďalšie nápady a ďalší rok dve triedy šiestakov.

     Fotoalbum

    • Vianočné trhy

    • Každý rok sa na našej škole konajú vianočné trhy. Predávajú sa výrobky, ktoré vytvorili deti aj učitelia z rôznych materiálov. Súčasťou bývajú aj výrobky z včelieho vosku, už použitých materiálov, či výrobky z rôznych prírodných produktov.

     Fotoalbum 1

     Fotoalbum 2

    • Exkurzia Bratner

    • 2018-2020

     Členovia kolégia sa zúčastnili návštevy firmy Brantner Fatra, ktorá sa zaoberá zberom odpadu v Turčianskej kotline. Pre lepšie pochopenie problematiky odpadu bolo dôležité, aby sa členovia oboznámili akým spôsobom sa spracúva odpad, čo sa s neho využíva, ako sa skládkuje a separuje. Na začiatku im zástupcovia firmy pustili krátke videá. V druhej časti sa presunuli von, kde videli skládku (vysvetlili im, ako sa skládkuje odpad, čo všetko zabraňuje prenikaniu odpadu do zeme) a neskôr išli do triedičiek plastového odpadu, resp. papiera. Vedomosti získané v Brantneri využívali členovia kolégia pre informovanie ďalších žiakov pri rovesníckom učení.

     2020/2021

     Situácia v štáte a školstve je veľmi zložitá. Sú zakázané všetky exkurzie, výlety, preto sme žiakom priblížili činnosť firiem zaoberajúcich sa odpadom informačným videom.  Na základe videa, zdrojov na internete a vedomostí mali rozdeliť jednotlivé druhy odpadov ako rolku od toaletného papiera, pokazenú MP3, použitý olej, batérie a podobne. Na konci hodiny dostali zadanie nakresliť plagát venujúci sa problematike odpadu.

     Fotoalbum

    • Workshop Piatrová

    • Najstaršie slúžiace členky kolégia dostali možnosť sa zúčastniť dvojdňového worshopu, ktorý organizovali žiaci žilinského gymnázia pre žiakov základných škôl. Celý bol venovaný ochrane prírody, žiaci gymnázia poskytli kopec nápadov, ktoré mohli členovia kolégia využiť pri svojej činnosti. Z hľadiska odpadu boli najzaujímavejšie vyrábanie vecí z odpadu (vreckovky, šatky na pečivo s obrázkami zo včelieho vosku), farbenie tričiek, či výroba vermikompostéru.

     Fotoalbum

    • Projektový týždeň

    • Na našej škole sa každé dva roky koná na II. stupni projektový týždeň. Učitelia si navrhnú témy a žiaci si na základe názvu a krátkeho popisu vyberú, čo budú nasledujúci týždeň robiť. Na konci týždňa predstavia výsledok svojej činnosti na workshope deťom z prvého stupňa. Pani učiteľka Lalinská sa zaoberá vytváraním okrasných predmetov z odpadu. Je to jej obľúbená téma a jej zverenci vytvárajú nádherné predmety. Stačí sa pozrieť.

     Fotoalbum

     Počas projektového týždňa stihli pomôcť naši žiaci projektovej skupiny pani učiteľky Čapekovej aj psíkom zo Žilinského útulku. Ďakujeme za veľkú pochvalu TU! Tešíme sa, že sme vyzbieraním 8 vriec odpadu pomohli nielen prírode, ale aj psíkom pre ich bezpečné prechádzky v okolí útulku. #kidspowerforever

    • Deň Zeme

    • Najväčšou akciou je vždy Deň Zeme. V prvý rok si žiaci kolégia pripravia pre svojich spolužiakov aktivity, ktoré im potom prezentujú na pôde školy. V druhý rok vždy rozširujeme aktivity aj na obyvateľov Hájika a preto ho organizujeme pred školou, aby sme predstavili našu činnosť nie len žiakom, ale aj obyvateľom Hájika.

     Na akcii boli prezentované nasledovné aktivity:

     1. Milionár – vedomostná súťaž
     2. Strom sľubov – žiaci svojím odtlačkom prsta a podpisom sľubujú, že sa budú snažiť lepšie separovať.
     3. Výroba váz, kvetináčov a pod. z použitého materiálu
     4. Ako dlho sa rozkladá odpad?
     5. Koľko odpadu potrebujeme na výrobu vecí?
     6. Koľko odpadu vyprodukujeme?
     7. Desiatové boxy a fľaše
     8. Správne separovanie

     Fotoalbum

      

      

    • Strom sľubov

    • Separovať odpad je povinnosťou každého z nás. Členovia kolégia si pripravili akciu, kde sa pýtali rodičov, či separujú odpad a či ho separujú poriadne. Svojim otlačkom a podpisom sa zaviazali, že budú separovať lepšie, že budú viacej ohľaduplný k prírode. Počas dňoch Zeme svojim podpisom spečatili prísahu aj žiaci našej školy.

     Fotoalbum

    • Dni energie a ekológie v spolupráci s mestom Žilina

    • Na jar 2019 usporiadalo mesto Dni energie a ekológie, kde boli pozvaný aj žiaci našej školy. Program bol venovaný environmentálnej výchove  a časť sa zameriavala aj na odpady. Žiaci s pani učiteľkou Žilinčárovou prežili pekný deň , načerpali nové zážitky a vedomosti.

     Fotoalbum

    • Učenie v triedach

    • Jedna z najobľúbenejších aktivít niektorých členov kolégia. Veľmi radi chodia medzi deti a skúšajú si úlohu učiteľa a na druhú stranu sa trošku ulejú. Všetko má však svoje pravidlá. Nemôžu ísť učiť cez hlavné predmety a musia si dohodnúť hodiny tak, aby to vyhovovalo všetkým. Rovesnícke vzdelávanie však veľmi kladne pôsobí na ich formovanie a žiaci sú preto veľmi ostrieľaní, nemajú problém komunikovať a vysvetľovať aj ľudom zo sídliska.

     Fotoalbum

     Fotoalbum 2

    • Svetový deň oceánov

    • Pri príležitosti dňa Zeme žiaci kolégia vyvesili vo vestibule výstavu venovanú problematike znečistenia morí a odpadov v oceánoch. Rodičia, žiaci a učitelia si ju mohli pri príchode pozrieť a dozvedieť sa smutné informácie o stave našej prírody. 

     ZES_Svetovy_den_oceanov.pptx

    • Opätovné aktivity venované znižovaniu komunálneho odpadu

    • 2018-2020

     Opakovanie je matka múdrosti, preto členovia kolégia na začiatku roka vždy prídu do tried a zopakujú deťom dôležité informácie a niečo nové ich naučia.

     2020/2021

     Pandemická situácia neumožňuje chodiť deťom do tried, dokonca druhý stupeň je od októbra doma, preto sa žiaci rozhodli vytvoriť krátke videá ohľadom triedenia odpadu a jeho znižovaniu. 

     Fotoalbum

     Video I.

     Video II.

    • Vtáčie búdky

    • Na hodinách technickej výchovy pani učiteľka Kiššová sa zamerala so žiakmi na výrobu vtačích búdok.

     Musíte uznať, že sa jej to naozaj podarilo. Výtvory žiakov pod jej vedením sú naozaj excelentné.

     Fotoalbum

    • Výroba masiek z použitého materiálu

    • Žiačka 9.B triedy spolu s jej maminou šili počas pandémie masky na tvár a rozdávali ich ľudom. Rozdali stovky kusov tvárových masiek, za čo sme im veľmi vďační a slúžia nám všetkým ako príklad spolupatričnosti ľudí v ťažkom období. Ešte raz ďakujeme. Ak by ste si chceli vyrobiť  masku aj Vy, tu je krátky návod.

     Video

    • Deň Zeme 2021 na škole

    • Koronavírus neustále vplýva na naše životy. Bohužiaľ ani tento rok sa nedal zorganizovať hromadný deň Zeme, kde by sa stretli všetci žiaci, učitelia a obyvatelia sídliska Hájik na spoločných workshopoch. Pani učiteľky prvého stupňa si na tento deň pripravili blokové vyučovanie. Niektoré triedy sa obliekli do zelených a modrých farieb, ktoré predstavovali Zem.

     Prváci: Povedali si o dni Zeme, potom išli zasadiť kvietky do vyvýšených záhonov, vytvorili knihu o zemi.

     Druháci: Vytvorili si zemegule z papierových tanierov, vyrábali tašky z tričiek, pozerali film o slamkách igelitových vreckách,  hrali únikovú hru, kresli obrázky s najkrajšou Zemou ako si predstavujú, vytvorili nápis z vlastných tiel

     Tretiaci: Pozreli si video o histórii odpadu, zahrali si únikovú hru, vyrobili postavičky z roliek z toaletného papiera.

     Štvrtáci: Pozerali film o včele medonostnej, včelárstve a vytvárali si sviečky zo včelieho vosku, hovorili si o separovanom odpade, koľko rokov zachránili Zemi pri rozkladaní odpadu , vytvárali darčekové taštičky z odpadu, rôzne okrasné predmety z odpadu.

     Na druhom stupni si žiaci pozreli video o zmenách klímy a neskôr diskutovali o súvislosti tvorby odpadu a vplyvu na tvorbu škodlivých plynov a znečistenia ŽP.

     Fotoalbum