• Ako na dobrú klímu v rodine

   •  

    Podľa uznávaného pedagóga a psychológa Mirona Zelinu by bolo dobre modelovať tieto dni, keď sú vaše ratolesti mimoriadne doma, podobne, ako keď chodia do školy. To znamená mať "hodiny" na učenie, "hodiny" na šport, kreslenie, spievanie, hranie na hudobný nástroj, tancovanie, rozprávanie vtipov, hranie sa. Tu sú rady odborníka.

    • Rodičia sa môžu viac ako inokedy, keď na to nie je dostatok času, zamerať na tvorivosť detí. „Nech si  deti vyzdobia izbu, popreukladajú  veci, vyhodia, čo nepotrebujú, prípadne, nech napíšu na papier, čo by chceli,“ zdôrazňuje psychológ s tým, že toto obdobie treba brať ako dobrú príležitosť. Podľa neho netreba zabúdať ani na domáce  práce a dostatok  spánku.

     Rodinná rada

     „Je  dobré, ak si deti vo voľných hodinách samy vytvoria vlastný program,  mali by tiež zasadať  rodinné  rady  a tvoriť  programy,“ radí Zelina. Veľmi  dôležité je podľa neho dodržať  určitý  režim, teda striedanie disciplíny (učenia a domácich  prác) a voľnosti. Bolo by dobré, keby  si to kontrolovali deti samé, napríklad aj napísaním  určitého rozvrhu a sledovaním dodržiavania dohodnutých pravidiel.

     • Stanovte si časový režim, v akom budete fungovať a dodržiavajte ho striktne.
     • Stanovte si pravidlá spoločného fungovania doma. Ste doma všetci a všetci sa musíte podieľať rovnakou mierou na chode domácnosti, každý má svoje práva a povinnosti.
     • Na Rodinnej rade neriešte učenie, toto je len začiatok, treba nastaviť systém a klímu.
      
  • Ako na Rodinnú radu:

   1. Zvolajte dnes Rodinnú radu.
   2. Poproste deti, nech urobia na dnes večer pozvánky a na chladničku nech vytvoria plagát - Oznam o konaní Rodinnej rady : kedy, o koľkej, kde, čo si má kto priniesť.
   3. Vyzvite svoje deti, aby celú vec organizačne zabezpečili. Pripravili priestor, čaj, papiere na zapisovanie, perá...
   4. V tomto čase si Vy pripravte súhrn povinností, ktoré je v domácnosti potrebné počas dňa robiť.
   5. Stretnite sa spolu v danom čase s napríklad týmto programom:
   • Poďakujte deťom za prípravu.
   • Poinformujte o situácii, ktorá nastala a aké sú jej dôsledky.
   • Popíšte, čo Vás všetkých v najbližšie dni čaká a v čom spočívajú najväčšie výzvy - zmena režimu, dlhý spoločný pobyt a riziko konfliktov, riziko ochorenia, obmedzenie pohybu, práca rodičov z domu a potreba kľudu, plnenie si školských povinností... spíšte si výzvy, aby všetci aj vizuálne vnímali ich naliehavosť.
   • Poinformujte o povinnostiach, ktoré je potrebné doma robiť (spíšte ich v bodoch) a nechajte všetkým čas na premyslenie do zajtra večera, do 2. zasadnutia Rodinnej rady, kto by sa na čom mal podieľať.
   • Poproste deti, nech vytvoria dozajtra ideálny denný časový režim, v ktorom by ste mohli všetci fungovať a premyslia si pravidlá, ktoré by pomohli vytvoriť vzájomne rešpektujúce prostredie.
   • Poďakujte všetkým za účasť a keďže deti majú teraz svoje zadania, povedzte im, že radi tentokrát upracete priestor po Rodinnej rade .
    
   Alebo to urobte úplne inak, tak, ako to cítite a chcete Vy. Začnite čo najskôr. Bez domácich pravidiel sa inak podmienky pre efektívne dištančné vyučovanie čoskoro zrútia.
    • Ďalšie tipy na trávenie času v karanténe:

     • Dajte deťom písať rodinné noviny, nech píšu, ilustrujú, tvoria...
     • Rodičia by mali dohliadať  na  to, aby sa deti učili  samé,  a  potom s nimi o tom hovoriť, vysvetliť jednoduché podstatné, čomu deti nerozumejú, pomáhať  im získať  učebné zdroje, ako knihy či pomôcť hľadať v googli.
     • Rodičia by mali byť  v  kontakte  so školou  - zvyčajne triednou /vyučujúcou/ učiteľkou na dennej báze.
     • Neodporúča  sa   chodiť  teraz do  kina,  do múzeí, divadla,  ale je dobré  "objavovať  prírodu",  kde  nie je  veľa  ľudí, preto treba presne určiť  v programe televízie čo, kedy, koľko sledovať a viesť deti k sebakontrole.
     • Treba využiť čas na čítanie kníh, novín,  rozprávok  a  o  čítanom nechať hovoriť  detí  - nech  sa učia príbehy  dopĺňať,  tvoriť..
     • U menších  detí, predškolákov  sa treba hrať so všetkým,  čo je doma  - a  hlavne  rodičia  nech  sa  stanú tiež deťmi  a hrajú  sa  s  nimi.  Dobré  sú hry s  pravidlami, kde sa deti učia disciplíne a hry poznávacie, objavujúce, napríklad sa pýtajte prečo je jablko okrúhle a  hruška nie.  Akú farbu by mala mať päťka  a  jednotka  na vysvedčení, prečo?
     • Dohodnite  sa  v  rodine o používaní počítačov, mobilov,  smartfónov. Nech  si deti vyskúšajú  pol  dňa bez  mobilu...
     • Nech všetky deti  čítajú! Rodičia  by sa mali veľa rozprávať  s deťmi v pubertálnom  veku - o ich názoroch na politiku, choroby,  vnímanie seba - nie  poúčať, ale  besedovať, dávať otázky, otvárať  problémy na  hodnotenie, kritické myslenie  a  na tvorivosť  -  Klásť im otázky: Ako by  si  to zlepšil?  Čo navrhuješ?...