• Inkluzívna linka

    •  

     Naša škola sa v školskom roku 2019/2020 zapojila do projektu Škola inkluzionistov. Jedná sa o program Nadácie pre deti Slovenska zameraný na rozvoj a podporu inkluzívneho vzdelávania na prvom a druhom stupni základných škôl. Cieľom je podpora a rozvoj práce na školách s rozmanitosťou žiakov bez ohľadu na ich fyzické, intelektuálne, emocionálne, sociálne, jazykové alebo iné obmedzenia. 

     Čo je inklúzia?

     Základom pre inkluzívne vzdelávanie je uznanie jedinečnosti všetkých detí ako ich prirodzenej vlastnosti. Nielen v škole a v triede, ale i v spoločnosti. Nielen detí so zdravotným znevýhodnením, inej národnosti či detí s nadaním, ale všetkých detí.

     Jedným z najdôležitejších predpokladov úspechu inkluzívneho vzdelávania je skoré identifikovanie potrieb a následná podpora, pomoc a riešenie individuálnych problémov žiaka. Súčasťou inkluzívnej školy by preto mal byť aj inkluzívny tím.

       

    • Inkluzívny tím tvorí skupina odborných a pedagogických zamestnancov, ktorá poskytuje odborný servis v oblasti špeciálnej pedagogiky, psychológie a sociálnej pedagogiky. Na našej škole pracujú dve špeciálne pedagogičky, psychologička a sociálna pedagogička. Veľmi úzko spolupracujú s asistentkami učiteľa a samozrejme aj s učiteľmi.

     Ako inkluzívna škola vnímame potreby žiakov, rodičov a učiteľov aj v tomto období. Rozhodli sme sa preto zriadiť inkluzívnu linku, na ktorej budú členovia inkluzívneho tímu k dispozícii pre všetkých, ktorí to potrebujú.

     • V čase konzultačných hodín od pondelka do piatku v čase od 9:00 do 10:00 a od 13:00 do 14:00 vám problémy s učením pomôžu riešiť:

      Mgr. Lucia Bočová
      lucia.bocova@zshajik.sk 0910 399 289

      Mgr. Zuzana Oravcová
      zuzana.oravcova@zshajik.sk, 041/507 86 15

      

     • V týchto dňoch môže byť mnoho detí, ale aj dospelých vystrašených zo situácie vyvolanej šírením nebezpečnej nákazy. Ak sa to týka niekoho z vás, môžete osloviť správou cez Edupage našu školskú psychologičku, ktorá poskytne nielen psychologické poradenstvo, ale aj pomoc s výchovnými problémami:

      Mgr. Zuzana Sapietová
      zuzana.sapietova@zshajik.sk, 041/507 86 16

      

     • Pri riešení sociálno-výchovných otázok /sociálne poradenstvo, hmotná núdza, existenčné problémy.../ je k dispozícii žiakom, rodičom, učiteľom a asistentom v čase konzultačných hodín od pondelka do piatku od 09:00 - 14:00:

      Mgr. Zuzana Macháčová
      zuzana.machacova@zshajik.sk, 0907 924 683