• Naša škola poskytuje športové vyžitie aj v basketbale dievčat. Už od roku 2012 spolupracujeme s Basketbalovým klubom mládeže v Žiline, ktorý pre školu zabezpečuje kvalifikovaný tréningový proces v basketbalovom krúžku. Viaceré naše žiačky veľmi úspešne reprezentujú našu školu, svoj klub, mesto, krajinu na turnajoch doma i v zahraničí.

    • Fotogaléria

        zatiaľ žiadne údaje