• Aerobic


     Organizuje: Moravcová
     Určený pre: ženy

    • Atletika


     Vedúci: Tureková + CVČ /Rzeszoto/
     Určený pre: žiaci ZŠ

    • Basketbal dievčatá


     Vedúci: Gerát
     Určené pre: žiačky 1. - 4. ročníka

    • Bedminton


     Vedúci: Lalinská
     Určený pre: žiaci 5. - 9. ročníka

    • Fit krúžok


     Vedúci: Tureková
     Určený pre: žiaci 5. - 9. ročníka

    • Florbal


     Vedúci: Ozimý
     Určený pre: žiakov 1. - 9. ročníka

    • Futbal


     Organizuje: Ružbarská + CVČ /Panák/
     Určený pre: žiaci ZŠ

    • Futsal


     Vedúci: Šimko, Kvaššay + CVČ /Kováčik, Rosenzweig/
     Určený pre žiakov: 5. - 9. ročníka

    • Judo


     Vedúci: Peteja
     Určený pre: žiaci 1. - 4. ročníka

    • Karate


     Organizuje: OZ Seishin
     Určený pre: žiakov ZŠ

    • Orientačný beh


     Vedúci: Ďurčová
     Určený pre: žiaci ZŠ

    • Plavecký krúžok


     Vedúci: Tureková
     Určený pre: žiaci 1. - 9. ročníka

    • Stolný tenis


     Vedúci: Vágo
     Určený pre: žiakov, rodičov, priateľov školy

    • Športovo-turistický krúžok


     Vedúci: Pistovčáková
     Určený pre: žiaci 2. - 9. ročník

    • Tanec


     Organizuje: CVČ Skipy /Haviarová/
     Určený pre: žiaci ZŠ

    • Vybíjaná


     Vedúci: Muščíková
     Určený pre: žiaci 4. - 7. ročníka