Navigácia

O škole

Jedáleň

 

Školská jedáleň pri ZŠ Námestie mladosti 1,  010 15  Žilina

 Školská jedáleň stravuje stravníkov podľa platných noriem v školskom stravovaní, aby obed obsahoval dostatočné množstvo výživových hodnôt. Stravníci si na druhom stupni môžu vybrať z dvoch jedál. V našej školskej jedálni sa stravuje moderným spôsobom, a to na čipové kľúče /6,25 €/, alebo čipové karty /1,35 €/. Pri strate čipovej karty, kľúča je potrebné stratu ihneď nahlásiť u vedúcej ŠJ, aby sa karta zablokovala a vystavila nová, ktorá nadobudne novú platnosť.


Obedy sa vydávajú len na čipovú kartu od 11,30 do 14,00 hod. Ak si ju stravník zabudne, musí ísť po náhradný lístok k vedúcej ŠJ.

Odhlasuje sa deň vopred t.j. predchádzajúci deň do 14,00 hod., v pondelok do 7,45 hod. ráno. Stravník, ktorý sa nestihol odhlásiť, si môže obed v ŠJ vybrať  aj do obedára od 11,30 do 13,45 hod. (podľa podmienok stanovených nariadením školy).

Emailom môžete svoje dieťa odhlásiť z obeda, prípadne vybaviť iné potrebné veci. To, že váš mail bol zaregistrovaný a spracovaný, bude potvrdené spätným mailom od pani vedúcej školskej jedálne. V opačnom prípade doporučujeme, aby ste svoje požiadavky overili aj telefonicky.

 

Odhlasovanie obedov možno teda vykonať nasledovne:

1 - terminálom na chodbe školy pri vstupe do školskej jedálne

2 - mailom vedúcej ŠJ

3 - telefonicky

4 - osobne v kancelárií vedúcej ŠJ

5 - cez objednávanie, odhlasovanie na portáli www.strava.cz /len stravníci zaregistrovaní u vedúcej ŠJ/

UPOZORNENIE!

Pred  prvým dňom v mesiaci sa na termináli neodhlasujte, pretože sa nahráva program zaplatených stravníkov.
Odporúčame využiť ostatné tri možnosti odhlasovania. Vrátenie preplatkov za odhlásenú stravu bližšie upresňuje 
Vnútorná smernica č. 5/2014.


    Pracovná doba v kancelárii ŠJ je od 7,00 do 15,00 hod.


Email vedúcej školskej jedálne: veducasjhajik@gmail.com

Telefón: 041/5662303

 

  Číslo účtu: 0304546002/5600

  IBAN: SK8356000000000304546002
 

 

 

  Cena stravy:

 

1.-4. ročník    1,01 € + réžia stravného 0,10 = 1,11  

 

5.-9. ročník    1,09 € + réžia stravného 0,10 = 1,19

 

Možnosť stravy aj pre cudzích stravníkov, cena jedného obedu   2,65 €.

 

   UPOZORNENIE!!!

Pri stravovaní v ŠJ je povinnosťou každého stravníka vyplatiť stravné do 30. resp. 31. /t.j. posledný deň v mesiaci pre nasledujúci mesiac/ do 12,00 hod., tak aby sa mohol preukázať dokladom o zaplatení stravy vedúcej ŠJ. Zloženky na platenie sú vydávané vždy od 20-teho v mesiaci pre nasledujúci mesiac. Vyplatený šek je potrebné vhodiť do schránky v škole, prípadne u vedúcej ŠJ. Aby sa predišlo nezhodám medzi školou - rodičom - žiakom odporúčame toto upozornenie dôsledne pre vyplácaní stravy uplatňovať.

Platiť je možné:

1 - formou poštového peňažného poukazu

2 - trvalým príkazom v banke

3 - prevodom na účet v ŠJ

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
    Námestie mladosti 1, 010 15 Žilina
  • +421/41/5078611

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím