• Vysunuté ekozáhrady a škola pod holým nebom

    • (projekt spolufinancovaný s nadáciou VÚB banky)

     Mottom našej školy je „škola osobností“, pretože naším cieľom nie je len vzdelávať deti, ale vychovať z nich deti uvedomelé, samostatné, jedinečné, ktoré rešpektujú vlastnú osobnosť a aj osobnosť druhých. Náš rýchlo meniaci sa svet prináša nové podnety a stavia deti medzi svet konzumu  a ochrany prírody, preto sa snažíme rozvíjať v žiakoch environmentálne povedomie, lásku v prírode.

     Bez osobnej interakcie detí s prírodou to však nie je možné, preto sme sa rozhodli na našom pozemku vybudovať malú prírodnú oázu s jazierkom, množstvom drevín a rastlín. Krok za krokom, pomaly, vďaka sponzorom a našej práci sa nám to podarilo. Chýbalo už len jediné. Trieda a miesto, kde by si žiaci mohli osvojiť základné vedomosti a zručnosti práce na záhrade. Naše „vysunuté ekozáhrady a trieda pod holým nebom.“

     Zapojili sme sa do výzvy nadácie VÚB banky. Podarilo sa nám vyhrať komunitný grant vo výške 3048 €, z ktorého sme nakúpili časť potrebného materiálu, ako boli rastliny, záhradnícky substrát, mramorový štrk a z vlastných zdrojov vysunuté záhrady, lavičky a stoly. Neskôr plánujeme vybudovať altánok s vertikálnymi záhradami,  aby sme mohli učiť aj počas horúcich dní.

     Ďakujeme našim sponzorom Nadácii VÚB  a dobrovoľníkom, ktorí prispeli svojou prácou na našej triede pod holým nebom. Veríme, že sa nám podarilo stvoriť miesto, kde žiaci budú radi tráviť svoj čas, kde získajú nové vedomosti a zručnosti a kde si vypestujú pozitívny vzťah k prírode,  aby boli prínosom nielen pre našu komunitu, ale pre celé životné prostredie.