• Splyňme so Zemou, počúvajme jej slová
    1. 70 sukní mala = konzum = Kupuj, len to čo potrebuješ!
    2. Lepšia sklenená fľaša v hrsti, ako plast v potoku = Minimalizuj odpady!
    3. Tak okolo kohútika, čistá voda tečie = Vymeň sladené nápoje za vodu!
    4. Odpad nepadne ďaleko od ruky = Nevyhadzuj odpadky do prírody!
    5. Dva krát meraj a správne recykluj!