• Internetová žiacka knižka - IŽK, alebo tiež Edupage portál, je služba školy rodine, ktorá poskytuje rodičom a žiakom pravidelný prehľad nielen o známkach, ale i údaje o dochádzke a správaní počas vyučovania; ponúka i priestor e-learningu, informácie o aktuálnom rozvrhu, možnosť komunikovať v rámci školy.... 

     Internetová žiacka knižka predstavuje ďalšiu možnosť ku klasickej žiackej knižke pre žiakov 1. stupňa (t.z. že rodič má možnosť získavať prehľad z oboch uvedených zdrojov). Rodičia žiakov 2. stupňa majú len elektronickú formu žiackej knižky. O prospechu sú rodičia aj naďalej pravidelne informovaní na rodičovských združeniach.

     Rodičia každého žiaka majú svoje prístupové meno a heslo, ktoré im do elektronickej žiackej knižky - školského portálu Edupage - umožní nahliadnuť tzv. "Rodičovským kontom". Zaujali Vás možnosti nášho školského portálu a nemáte prihlasovacie údaje? Postupujte, prosím, podľa týchto pokynov - Pokyny pre získanie prihlasovacích údajov.

  • Prihlásenie

  • Manuály pre ovládanie portálu Edupage