• Doplnkový materiál pre deviatakov

   • Výskum o globálnom vzdelávaní na základných a stredných školách na Slovensku

   • Dotazník pre žiakov

    Konzorcium mimovládnych organizácií a vysokých škôl - Človek v ohrození, PDCS, CEEV Živica, Pedagogická fakulta UMB a Katedra dejepisu FiF UPJŠ - realizuje v spolupráci s Metodicko-pedagogickým cestrom výskum o globálnom vzdelávaní v základných a stredných školách na Slovensku na základe zadania Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležítostí SR.

    Súčasťou výskumu je online dotazníkové zisťovanie určené pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl.

    Dotazník je anonymný. Vyplnenie dotazníka pre žiaka trvá spolu s prehratím videa približne 20 minút.

     

    Odkaz na dotazník: https://studentmars.netquest.sk/dotaznik/heslo/id/339907/dotaznik-studenti.html

    Heslo, ktoré je potrebné zadať na prístup k dotazníku: Mar18Study