• Po stopách štúrovcov

    • Literárna exkurzia pre 8. ročník

     PO  STOPÁCH  ŠTÚROVCOV

      

     Termín: 12.04.2017

     Cena: 23,- Eur

     Program:

     • odchod zo ZA - Slnečné námestie 6:30
     • prehliadka hradu Červený kameň so sprievodom 9:00
     • Modra - Múzeum Ľ. Štúra (so sprievodom), osobné voľno na obed, cintorín v Modre 11:30
     • Devín - prehliadka hradného areálu so sprievodom 15:00
     • predpokladaný príchod do ZA 19:00 - 20:00

      

     Poznámky k zájazdu

     • oblečenie a obuv adekvátne počasiu v apríli (nepremokavú bundu, prípadne pršiplášť/dáždnik), kartičku poistenca (môže byť aj kópia), strava a tekutiny podľa uváženia rodiča, vreckové podľa uváženia rodiča
     • prosíme nenosiť čipsy, chrumky a pod., tiež nenosiť kolu ani energetické nápoje, zakázané sú alkoholické nápoje, cigarety = vážne porušenie školského poriadku
     • v prípade nevoľnosti pri cestovaní prosíme rodičov, aby dieťaťu podali vhodné lieky, pre dieťa, ktoré zle znáša cestovanie autobusom, je akcia nevhodná

      

     Pedagogický dozor je zabezpečený vyučujúcimi SJL.

     Dôležité!

     Účastník školskej akcie sa zaväzuje dodržiavať pokyny pedagogického dozoru, v múzeu, hrade sa správať kultúrne a slušne, počas cesty autobusom nepoškodzovať majetok. U žiakov, ktorí nebudú akceptovať dané pokyny, budú po návrate do školy vyvodené príslušné výchovné opatrenia.

     Záväzné príhlašky u vyučujúcich SJL alebo v kabinete SJL, odovzdať najneskôr do konca februára 2017.

     Navratka_Po_stopach_sturovcov.pdf