Navigácia

 

Schválené projekty školy – realizované v školskom roku 2013/2014
/vybrané bližšie informácie kliknutím na logá/

 

 

 

Multimediálne európske jazykové portfólio

 

Projekt spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom

Operačný program: Vzdelávanie

Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Oprávnené výdavky projektu celkom: 174 698, 95 €

Obdobie realizácie: november 2009 – január 2012

Následné správy: 2013-2017

zshajik.infoweb.sk

 

 

Poľsko-slovenská vzdelávacia kampaň: Energia zajtrajška – alebo ako sa starať o životné prostredie a rozumne využívať prírodné sily

 

Projekt spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja

Obdobie realizácie: september 2013 - 2014

 

   Kalokagatia žiakov bez hraníc

 

  Projekt financovaný z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja
  Program: Cezhraničná spolupráca
  Podprogram: Poľsko – Slovenská republika, Mikroprojekty

  Oprávnené výdavky projektu celkom: 58 820 €

  Obdobie realizácie: január – december 2013

 

 

  

 

 

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných školách s využitím elektronického testovania

 

Projekt spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom

Operačný program: Vzdelávanie

Obdobie realizácie: jún 2013 – november 2015

 

 

 

English Expressions Around US

 

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
program celoživotného vzdelávania: COMENIUS
školské partnerstvá - bilaterálne

Oprávnené výdavky projektu: 21 000 €

Obdobie realizácie: august 2012 – júl 2014

 

 

 

Národný projekt: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami

Projekt spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom
Operačný program: Vzdelávanie
Obdobie realizácie: apríl 2013 –

 

 

Ukončené projekty 

Od biateka k euru

 

Nadácia Orange – grantový program Školy pre budúcnosť

Výška príspevku: 520 €

Obdobie realizácie: január – júl 2012

 

Pred oponou – za oponou

 

Mesto Žilina grantová dotácia oblasť: kultúra

Výška príspevku: 2 000 €

Obdobie realizácie: jún – november 2012

 

 

Kalokagatia v praxi

 

Mesto Žilina grantová dotácia oblasť: prostredie mesta

Výška príspevku: 2 250 €

Obdobie realizácie: jún – november 2012

  

Bezpečne na bicykli

 

Nadácia Pontis, Nadačný fond Slovenskej energetiky

Výška príspevku: 3 300 €

Obdobie realizácie: jún – november 2012

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
    Námestie mladosti 1, 010 15 Žilina
  • +421/41/5078611

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím