• Konzultačné hodiny učiteľov II. stupňa

    • V prípade potreby kontaktujte, prosím, triednych učiteľov vopred mailom,

     aby na konzultačné hodiny mali pre Vás pripravené potrebné materiály a podklady.

     Trieda

     Triedny učiteľ

     Konzultačné hodiny

     5.A

     Mgr. Porubčanská

      

      

     5.B

     PaedDr. Brestovanská

      

      

     5.C

     Mgr. Mravcová

      

      

     6.A

     Mgr. Oršulová

     streda

     14.00 - 16,00

     6.B

     Mgr. Muščíková

      

      

     6.C

     Mgr. Trháčová

      

      

     7.A

     Mgr. Dobroňová

      

      

     7.B

     Mgr. Šimko

      

      

     7.C

     Mgr. Boguská

        

     8.A

     Mgr. Horáčková

        

     8.B

     Mgr. Rabčanová

        

     9.A

     Ing. Lalinská

     piatok 14,00 - 16,00

     9.B

     Mgr. Krupová

        

     9.C

     Mgr. Svrčková