Navigácia


Výchovná poradkyňa je odborným zamestnancom našej školy, ktorého oblasť činnosti sa orientuje na:

 • riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, psychológom a pod.
 • poradenský servis pre rodičov a žiakov v profesijnej orientácii:
  1. informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ
  2. umerňuje pri voľbe povolania, pomôže vybrať SŠ podľa záujmov a prospechu
  3. informuje o povolaniach, ktoré poznáte a ktoré nepoznáte
  4. umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ, organizuje žiakom besedy, zabezpečuje účasť na prezentáciách stredných škôl

​Informácie súvisiace s profesijnou orientáciou môžete získať na internetových stránkach:

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
  Námestie mladosti 1, 010 15 Žilina
 • +421/41/5078611

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím