• Plán akcií ŠKD na školský rok 2015/2016

    •  

     PLÁN PRÁCE MZ ŠKD NA ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016

      

     SEPTEMBER :

     1. Kompletizácia oddelení ŠKD - zápisné lístky, triedne knihy, týždenné plány, poplatky ŠKD, žiadosti o prijatie do ŠKD a rozhodnutia o prijatí, osobné spisy  /Z: p. ONDRUŠKOVÁ/

                                                                                           

     OKTÓBER :

     1. Jesenná olympiáda /Z: p.  KADLECOVÁ/                                                  
     2. Imatrikulácie prvákov /Z: p. MARUŠIAKOVÁ/

      

     NOVEMBER :

     1. Návšteva divadelného predstavenia /Z: p. PLICOVÁ/

                                                         

     DECEMBER :

     1. Vianočná besiedka /Z: p. VAVRÍKOVÁ/

      

     JANUÁR :

     1. Stavby v snehu  /Z: p. HULÍNOVÁ/
     2. Návšteva Jungle Parku /Z: p. PLICOVÁ/

                                                                                                                 

     FEBRUÁR :

     1. Fašiangový sprievod /Z: p. VAVRÍKOVÁ/

      

     MAREC :

     1. Beseda s knihovníčkou  /Z: p. MARUŠIAKOVÁ/
     2. Čitateľský maratón  /Z:  p. KADLECOVÁ/

      

     APRÍL :

     1. Zápis do 1.ročníka  /Z: p. ONDRUŠKOVÁ/
     2. Tvorivé dielne  /Z: p. MATUŠÍKOVÁ/

      

     MÁJ :

     1.   Návšteva filmového predstavenia   /Z:  p. ONDRUŠKOVÁ/

      

     JÚN :

     1. Kreslenie na asfalt  /Z: p. HULÍNOVÁ/