Navigácia

Denný režim ŠKD ZŠ Námestie mladosti , Žilina

 06:00 - 07:30

Ranný príchod detí do školy, individuálna činnosť v herniach podľa záujmu detí, odchod na vyučovanie pod dohľadom vychovávateľky.

 

 11:25 – 13:15

Prebratie detí od pedagógov (podľa rozvrhu jednotlivých tried), príprava na obed, hygiena rúk, obed – dodržiavanie pravidiel správneho stolovania, odpočinková činnosť v oddeleniach.

 13:00 – 14:15

Odpočinková činnosť, záujmové činnosti podľa týždenného plánu.

 

 14:15 – 15:00

Príprava na vyučovanie – didaktické hry na precvičenie učiva, vypracovanie domácich úloh.

 15:00 – 16:00

Rekreačná činnosť- vychádzky, pohybové aktivity na multifunkčnom ihrisku a školskom nádvorí.

 

16:00 - 17:30

Individuálna činnosť detí – stolové, spoločenské a  PC hry, čítanie z detských časopisov a kníh. Preberanie detí rodičmi.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
    Námestie mladosti 1, 010 15 Žilina
  • +421/41/5078611

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím