• Personálne obsadenie

    •  

     Personálne obsadenie

      

     O výchovno – vzdelávaciu činnosť detí v ŠKD sa starajú kvalifikované pani vychovávateľky.

      

     1. výchovné oddelenie:  Janka Hulínová

     2. výchovné oddelenie:  Adriána Marušiaková

     3. výchovné oddelenie:  Silvia Kadlecová

     4. výchovné oddelenie:  Dagmar Ondrušková

     5. výchovné oddelenie:  Janka Matušíková

     6. výchovné oddelenie:  Janka Plicová

     7. výchovné oddelenie:  Eva Vavríková, Beáta Koniarová