• EEG biofeedback je metóda, pomocou ktorej môžeme ovládať svoje mozgové vlny. EEG biofeedback – neurobiofeedback bol vyvinutý v USA v Národnom centre kozmonautiky a letectva – NASA v 60-tych rokoch. Metódu rozpracoval prof. Barry Sterman neurofyziológ a psychológ.

           Ide o samo - učenie mozgu pomocou tzv. biologickej spätnej väzby. Ňou získate presnú informáciu o ladení (prípadne rozladení) svojich mozgových vĺn, čím sa môžete naučiť, ako ich uviesť do súladu.