•  

     Snaží sa ti niekto ublížiť?

     • posmievajú sa ti, urážlivo ťa prezývajú a deje sa to opakovane?
     • nútia ťa robiť veci a vyhrážajú sa ti, že keď to neurobíš zničia ti veci alebo ťa zbijú?
     • posmievajú sa ti za to, ako vyzeráš, ako sa obliekaš, z akej rodiny pochádzaš, že sa dobre   učíš?
     • nútia ťa, aby si im dal svoju desiatu, peniaze, alebo iné veci?
     • nútia ťa odísť z vyučovacej hodiny?
     • strkajú do teba, nadávajú ti, schovávajú ti veci?
     • robia aj iné veci, ktoré sú ti nepríjemné?

      

     PAMÄTAJ, ŽE NIKTO NEMÁ PRÁVO UBLIŽOVAŤ TI!!
     NAŠA ŠKOLA TAKÉTO SPRÁVANIE NETOLERUJE!!!