Navigácia

 

Základné informácie

 

Internetová žiacka knižka - IŽK je služba školy rodine, ktorá na jednej strane poskytuje rodičom pravidelný prehľad o prospechu a dochádzke detí v škole, na druhej strane oberá našich žiakov o možnosť zatajovať pred rodičmi známky, poznámky, neospravedlnenú neúčasť na vyučovaní, napríklad nenosením klasickej žiackej knižky do školy.

Na našej škole sme túto službu spustili už v školskom roku 2007/2008. Internetová žiacka knižka ostáva aj dnes ako ďalšia možnosť ku klasickej žiackej knižke. To znamená, že rodič má možnosť získavať prehľad z oboch uvedených zdrojov. O prospechu sú rodičia aj naďalej pravidelne informovaní na rodičovských združeniach.

Rodičia každého žiaka majú svoje prístupové meno a heslo, ktoré im do elektronickej žiackej knižky - školského portálu - umožní nahliadnuť. V elektronickom prostredí školského portálu nájdu nielen známky svojho dieťaťa, ale i jeho údaje o dochádzke a správaní počas vyučovania /okrem individuálnych pochvál a poznámok jednotlivých učiteľov, každý triedny učiteľ je povinný prepisovať do IŽK i poznámky a pochvaly priamo z klasifikačného záznamu/. Viacerí učitelia druhého stupňa využívajú i priestor e-learningu, ktorý je súčasťou portálu, pre zadávanie elektronických úloh, cvičení, projektov a pod.  Všetky spomenuté údaje sú prístupné len rodičom daného dieťaťa, teda žiaden iný rodič nemá možnosť nahliadnuť do žiackej knižky, ktorá nepatrí jeho dieťaťu.

Údaje v IŽK sú aktualizované najmenej jedenkrát za týždeň.

Zaujali Vás možnosti nášho školského portálu Internetová žiacka knižka a nemáte prihlasovacie údaje? Postupujte, prosím, podľa týchto pokynov - Pokyny pre získanie prihlasovacích údajov.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
    Námestie mladosti 1, 010 15 Žilina
  • +421/41/5078611

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím