• Základné informácie

    • Milí rodičia, žiaci a obyvatelia sídliska HÁJIK,

     od decembra máme v prevádzke na školskom dvore nové multifunkčné ihrisko, ktoré v čase vyučovania slúži našim žiakom na hodinách telesnej výchovy alebo poobede na aktivity v rôznych záujmových krúžkoch.

     INFORMÁCIE O UMELOM TRÁVNIKU

     Trávnik SIT-IN RA je jedným z najlepších umelých trávnikov inštalovaných na podložie zhotovené z priepustnej štrkodrvy. Významnou mierou predchádza zraneniam hráčov, efektívne chráni kĺby hráčov pri pádoch a kožu pred odrením, či popálením.

     Má vynikajúce športové vlastnosti ako pohyb lopty po ihrisku, jeho odrazové parametre, rýchlosť lopty atď. Je šetrný voči životnému prostrediu, neobsahuje žiadne ťažké kovy, takže nepredstavuje nebezpečenstvo ani pre pôdu, ani pre podzemnú vodu. Je odolný voči špine, teplu, statickej elektrine, hluku atď.

     ZAKÁZANÉ ČINNOSTI:

     1.     Vstupovať na ihrisko mimo objednaného času (okrem soboty vo vyhradenom čase),

     2.     manipulovať na trávniku s ostrými predmetmi ktoré by mohli poškodiť povrch trávnika,

     3.     používať v  blízkosti trávnika alebo na ňom otvorený oheň alebo narábať s ním,

     4.    neodborne zasahovať do skladby podložia alebo samotného trávnika,

     5.    pohyb kolesových vozidiel ťažších ako 1 tonu po trávniku,

     6.     vykonávať údržbu trávnika pri teplotách nad 30°C,

     7.     používať obuv s klincami, ktoré by mohli časom spôsobiť roztrhanie trávnika,

     8.    neodborne používať chemické čistiace prostriedky, ktoré rozleptávajú polyetylén,

     9.     vstupovať na ihrisko so zablatenými teniskami.

      

                                                                                                      UPOZORNENIE  

     Ihrisko je nepretržite monitorované kamerovým systémom!

     Poverení zamestnanci školy a Polícia má právo kontroly oprávnenosti pohybu hráčov na ihrisku.