Navigácia

ŠKD Srdiečko

Školský klub detí Srdiečko

 

S - som členom kolektívu detí ŠKD, v ktorom sa cítim šťastný, slabším budem pomáhať a ochraňovať ich

R - riadim sa heslom, že láska a priateľstvo sú najdôležitejšie veci na svete okrem zdravia človeka

D - dokážem svoj talent a nadanie rozvíjať v činnostiach ŠKD

I - iným deťom nebudem ubližovať, budem chrániť svoje zdravie, ale i zdravie kamarátov a nebudem svojím konaním obmedzovať  práva ostatných detí

E - empatické správanie mi bude vlastné

Č - čistotu vo svojich osobných veciach, spoločných priestoroch ŠKD, ZŠ a okolia budem dodržiavať v súlade s bezpečnostno-hygienickými návykmi

K - k svojim spolužiakom a k dospelým budem prejavovať úctu a rešpektovať pokyny dospelých, ktoré sú v súlade s právnymi a vnútornými predpismi

O - o majetok ŠKD sa budem vzorne starať a budem ho chrániť pred poškodením alebo znehodnotením

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
    Námestie mladosti 1, 010 15 Žilina
  • +421/41/5078611

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím