Navigácia

Škola - spoločenstvo osobností ISCED 1

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.4.
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra 9888 33
Prvý cudzí jazyk 2233 10
Príroda a spoločnosť
Prírodoveda 1112 5
Vlastiveda 111 3
Človek a hodnoty
Etická výchova /Náboženská výchova 1111 4
Matematika a práca s informáciami
Matematika 4554 18
Informatická výchova 111 3
Projektové vyučovanie 11 2
Človek a svet práce
Pracovné vyučovanie 1 1
Umenie a kultúra
Výtvarná výchova 2111 5
Hudobná výchova 1111 4
Zdravie a pohyb
Telesná výchova 2222 8


© aScAgenda 2018.0.1062 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.09.2017

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
    Námestie mladosti 1, 010 15 Žilina
  • +421/41/5078611

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím