• O nás

   • OZ Hájik deťom vzniklo 16. 11. 2004 na základe iniciatívy nového vedenia školy, členov rady školy, členov ZRŠ a ostatných rodičov a obyvateľov Hájika, ktorým ležal na srdci rozvoj a prosperita školy. Ako je uvedené v stanovách, je to dobrovoľné združenie, ktoré spolupracuje so školou v oblasti zlepšenia podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu a jeho technického zabezpečenia.

    Oficiálny názov občianskeho združenia je:

    Hájik deťom pri ZŠ, jeho sídlo je Námestie mladosti1 , 010 15 Žilina. IČO: 37911139

    Zakladajúci členovia boli vlastne členovia rady školy, ktorá na škole pracovala vo volenom období rokov 2004 až 2008. Boli to hlavne Dr. Žureková, Mgr. Malacha, p. Vavríková, Ing. Šiška, Ing. Janušek, Dr. Stoilová, Dr. Klačko, Mgr. Juráš, p. Matysová a p. Počarovská. Veľkú zásluhu na vzniku OZ má aj súčasná riaditeľka PaedDr. Kamenská, ktorá sa spolupodielala na tvorbe stanov ako členka prípravného výboru.

    Začiatky boli neľahké. Bolo potrebné vybaviť množstvo administratívy, registráciu, komunikáciu so sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami, zabezpečiť pridelenie IČO, registráciu na daňovom úrade, založenie účtu. Keďže jeden z hlavných prostriedkov na splnenie cieľa bolo získanie registrácie pre prijímanie 2% dane bolo potrebné vykonať aj registráciu u notára. Všetko toto sa nám podarilo splniť a naša činnosť sa zameriava hlavne na získavanie finančných prostriedkov pre OZ  a následné prerozdeľovanie týchto finančných prostriedkov na účely, ktoré dovoľuje zákon.

    V roku 2017 boli aktualizované stanovy. 

    OZ aktívne spolupracuje s vedením školy, poslancami mestského zastupiteľstva a občanmi Hájika. S ich pomocou získava finančné prostriedky i vecné dary. Z nich sme zakúpili športové vybavenie pre školu a ihriská na sídlisku. Väčšina prostriedkov však ide priamo pre žiakov školy. Jednotlivé položky sa dajú pozrieť v hospodárení OZ.

    Doterajší predsedovia:

    • 2004-2011 RNDr. Ivana Žureková
    • 2011-2015 Michal Tuma
    • 2015-2020 Mgr. Michal Kaličák
    • 2021- Ing. Stanislav Kostík

     

    Kontakt: ozhajikdetom@zshajik.sk