• Dobrovoľníctvo žiakov na našej škole

    • K cielenej podpore dobrovoľníctva našich žiakov nás inšpirovala súťaž občianskeho združenia Šedý medveď. V školskom roku 2017/2018 vďaka nej dostali aj naši žiaci možnosť zapojiť sa do súťaže IDMNT /alebo tiež "Ideme na to"/.

     IDMNT nevnímame len ako súťaž o hodnotné ceny. Predovšetkým ju vnímame ako priestor, v ktorom žiaci môžu pootvoriť dvere do sveta dobrovoľníctva, ktorý im ponúka omnoho viac ako len hon za cenami. Dobrovoľníctvo je jedinečná príležitosť objaviť sám seba vo svetle nezištnej pomoci, v rozvoji svojich schopností, či už komunikačných, manažérskych alebo aj tvorivých a v prvom rade v rozvoji vlastnej osobnosti.

     Z dobrovoľníctva majú prospech všetky strany - samotný dobrovoľník/dobrovoľníčka, komunita, v ktorej pôsobí, ale aj spoločnosť ako celok. Je to spôsob, ktorým môžu jednotlivci a organizácie reagovať na ľudské, sociálne a environmentálne potreby a problémy. V zahraničí je dobrovoľníctvo bežnou každodennou praxou, pričom sa doň zapájajú nielen mladí ľudia, ale aj starší ľudia a dôchodcovia.

     Veríme, že program IDMNT si na našej škole získa zaslúženú tradíciu a deviataci, ktorí s ňou začali, sa stanú vzormi pre všetkých ostatných.

    • Jeden z prvých dobrovoľníckych počinov školského roka 2017/2018 začal pri budovaní učebne slovenského jazyka a výtvarnej výchovy - VESNY. Ešte počas letných prázdnin si žiaci našli čas a prišli pomôcť s maľovaním, obrusovaním či prenášaním nábytku. Bližšie v nasledovnom článku - ZRODENIE VESNY.